Algemene Huurvoorwaarden Royal Casino Company

A. De gehele huursom moet minimaal 14 dagen voor het geplande evenement te zijn overgemaakt op ons IBAN nummer NL 93 RABO 0125 8363 84 ten name van Royal Casino Company te Huizen. U ontvangt na uw akkoord op de offerte een officiële bevestiging en factuur waarin alle gemaakte afspraken staan vermeld.

B. Indien de casinotafels niet op de begane grond komen te staan en dit vooraf niet schriftelijk is gemeld, is het aan de croupiers om te beslissen of de casinotafels alsnog naar boven of naar beneden worden getild dit i.v.m. het gewicht en afmetingen. Als de casinotafels en materialen alsnog naar boven of naar beneden worden getild wordt er achteraf 12,5% van de totale huursom in rekening gebracht. Om telleurstelling te voorkomen raden wij u aan om dit schriftelijk voor uw evenement te communiceren.

C. Schade aan de casinotafels en materialen van Royal Casino Company, welke niet door het personeel van Royal Casino Company wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder/opdrachtgever.

D. De veiligheid van het personeel van Royal Casino Company dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van Royal Casino Company het onverantwoord vinden om door te spelen aan de casinotafels, zullen alle casinotafels worden gesloten en afgebouwd en verlaten de medewerkers van Royal Casino Company het evenement.

E. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de casinotafels, denk hierbij aan borden en glaswerk.

F. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever aangegeven aantal speeluren. Als de wens is om langer door te spelen dan berekenen wij € 50,00 per uur per casinotafel extra en na 00:00 uur geldt een nachttoeslag van € 37,50 per croupier extra. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde casinotafels.

G. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en los plek gewenst. Het personeel van Royal Casino Company personeel komt met een grote bestelbus en/of bakwagen.

H. Parkeerkosten worden achteraf 1:1 doorberekend aan huurder/opdrachtgever.

I. Eventuele missende casino chips van Royal Casino Company worden doorberekend aan de huurder/ondertekende, tegen een stuks prijs van € 0,25. Geef uw gasten graag duidelijk mee dat alle chips weer moeten worden ingeleverd na het evenement.

J. Annuleert u langer dan 3 maanden voor het geplande casino evenement, dan wordt de gehele huursom aan de huurder/opdrachtgever geretourneerd.

K. Annuleert u korter dan 3 maanden voor het geplande casino evenement, dan dient 25% van de totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

L. Annuleert u korter dan 4 weken voor het geplande casino evenement, dan dient 50% van de totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

M. Annuleert u korter dan 14 dagen voor geplande casino evenement, dan dient de gehele huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

N. Bij het niet betalen door de huurder/opdrachtgever zijn extra gemaakte kosten en de eventuele incassokosten geheel voor rekening van de huurder/opdrachtgever.

O. Voor locaties gerekend vanuit Huizen NH, wordt voor zowel de heen- als terugreis 0,65 euro per gereden kilometer additioneel in rekening gebracht. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen nooit verborgen kosten achteraf door aan onze klanten.

P. Bij de afname van 4 of meer speeltafels kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht i.v.m. het inzetten/inhuren van extra transport. Deze kosten worden altijd van te voren vermeld op uw offerte, wij berekenen nooit verborgen kosten achteraf door aan onze klanten.

Q. Non alcoholische dranken worden gedurende het casino event verzorgd door huurder/opdrachtgever.

R. Crew catering wordt door onze croupiers zeer gewaardeerd. De croupiers vertrekken vaak al vroeg van huis waardoor zij geen tijd hebben om te kunnen eten voordat zij moet werken achter de casinotafels. Wij hopen dat u hier rekening mee wilt houden.

S. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties/files/autopech niet te vermijden “onmacht”, Royal Casino Company kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.

VOOR GELD SPELEN IS ILLEGAAL EN DAAROM HEEFT ROYAL CASINO COMPANY ER BEWUST VOOR GEKOZEN OM HIERIN NIET TE VOORZIEN. ONZE CORE-BUSINESS IS LUXE ENTERTAINMENT.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Royal Casino Company
Kabelweg 1
1271 AN HUIZEN